Sociālā atbildība un ekoloģija

Mēs esam daļa no sabiedrības, kurā dzīvojam. NOVEMBRĪ sadarbībā ar Latvijas savstarpējās palīdzības organizācijām finansiāli atbalsta bērnus no nelabvēlīgām ģimenēm. Mūsu uzņēmums nodarbina arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Mūsu uzņēmums produkcijas ražošanai izmanto energoresursu piegādātāju zaļo enerģiju, tādā veidā izrādot atbildību par apkārtējo vidi. Materiālu mēbeļu ražošanai mēs iegādājamies tikai no piegādātājiem, kuriem ir visi attiecīgie kvalitātes sertifikāti.